Qimmatli qog‘ozlarni chiqarish

 
Qimmatli qog'ozlarni chiqarilishi

24.11.2016 

  Ko'chirib olish: pdf(495 kb)

 
Qimmatli qog'ozlarni chiqarilishi

28.02.2017 

  Ko'chirib olish: pdf(5746 kb)

 
Qimmatli qog'ozlarni chiqarilishi

25.05.2018 

 /upload/files/29.05.2018.docx Ko'chirib olish: pdf(530 kb)

"O'ZAGROKIMYOHIMOYA" AKSIYADORLIK JAMIYATI

Qimmatli qog'ozlar bo'yicha daromadlarni hisoblash

 04.07.2018

 

"O'ZAGROKIMYOHIMOYA" AKSIYADORLIK JAMIYATI

  Qimmatli qog'ozlarni chiqarilishi

29.05.2018

"O'ZAGROKIMYOHIMOYA" AKSIYADORLIK JAMIYATI

  Qimmatli qog'ozlarni chiqarilishi

15.07.2019

"O'ZAGROKIMYOHIMOYA" AKSIYADORLIK JAMIYATI

  Аktivlаrning qiymаti bir mаrtа 10 foizdаn ortiqroq miqdordа koʼpаygаnligi

18.05.2018  

"O'ZAGROKIMYOHIMOYA" AKSIYADORLIK JAMIYATI

  Joylаshgаn yer (pochtа mаnzili) oʼzgаrishi

26.07.2018  

 

"O'ZAGROKIMYOHIMOYA" AKSIYADORLIK JAMIYATI

  Qimmаtli qogʼozlаr boʼyichа dаromаdlаrni hisoblаsh

04.07.2018