Dividendlar to‘lovi

«O‘zagrokimyoximoya» AJ dividend siyosati 2016 yilda tasdiqlangan. Hujjat kompaniya faoliyatining zamonaviy talablarini hisobga olgan holda ishlab chiqilgan.

Dividend siyosati O‘zbekiston Respublikasi amaldagi qonunchiligi va «O‘zagrokimyoximoya» AJ nizomi talablariga asosan ishlab chiqilgan hamda 29.12.2016 yilda kompaniya aksiyadorlarining umumiy yig‘ilishida tasdiqlangan (№1 protokol).

Mazkur dividend siyosati «O‘zagrokimyoximoya» AJ Kengashining jamiyat aksiyadorlarining umumiy yig‘ilishiga daromadni taqsimlash va dividendlarni to‘lash to‘g‘risidagi qarorni qabul qilishga qaratilgan tavsiyalarni tayyorlashda asos bo‘ladigan talablarni aniqlaydi.

Jamiyat Kengashi tavsiyalarni tayyorlashda, dividendlar to‘lash va «O‘zagrokimyoximoya» AJ kapitalizatsiyasini oshirish orqali, aksiyadorlarning huquqlariga rioya qilish va daromadlarini oshirish maqsadidan kelib chiqadi.

 

2016 yillar yakunlariga ko‘ra bir aksiyaga to‘langan dividendlar miqdori

Yillar Aksiya miqdori, dona Aksiyaning nominal qiymati, so‘m Aksiyaga e’lon qilingan dividend, so‘m Nominalga nisbatan (%)
2016 - - - -