Aksiyalar

100% aksiyalar paketi davlat ulushi sifati joylashtirilgan

 

Ustav kapitali va jamiyat aksiyadorlar tarkibi

Jamiyat aksiyadorlari

Aksiyalar soni / dona

Ustav kapitalidadi ulushi / foizda

Davlat aktivlarini boshqarish markazi

333317012

100,0

Umumiy soni

333317012

100,0