Jamiyat ichki hujjatlari

1. "O'zagrokimyohimoya" Aksiyadorlik Jamiyatining manfaatlari to'qnashuvi xolatida amal qilish tartibi to`g`risidagi nizomi. (ko'chirib olish)

2.  "O'zagrokimyohimoya" Aksiyadorlik Jamiyatining Axborot siyosati to`g`risidagi nizomi. (ko'chirib olish)

3.  "O'zagrokimyohimoya" Aksiyadorlik Jamiyatining Aksiyadorlari umumiy yig'ilishi to`g`risidagi nizomi. (ko'chirib olish)

4.  "O'zagrokimyohimoya" Aksiyadorlik Jamiyatining Taftish komissiyasi to`g`risidagi nizomi. (ko'chirib olish)

5.  "O'zagrokimyohimoya" Aksiyadorlik Jamiyatining Kuzatuv kengashi to`g`risidagi nizomi. (ko'chirib olish)

6.  "O'zagrokimyohimoya" Aksiyadorlik Jamiyatining Ichki nazorat  to`g`risidagi nizomi. (ko'chirib olish)

7.  "O'zagrokimyohimoya" Aksiyadorlik Jamiyatining Dividend siyosati  to`g`risidagi nizomi. (ko'chirib olish)

8 "O'zagrokimyohimoya" Aksiyadorlik Jamiyati Ustavi  (ko'chirib olish)

9 "O'zagrokimyohimoya" Aksiyadorlik Jamiyatining Ichki audit to'g'risidagi nizomi  (ko'chirib olish)