Бизнес план 2018 год

 "Ўзагрокимёҳимоя" АЖнинг 2018 йил кутилаётган молиявий иқтисодий кўрсаткичлари тўғрисида  МАЪЛУМОТ 
     Ед.изм.    2017 йил кутилаётган   ЖАМИ 
  2018 йиллик   жумладан чораклар бўйича 
I II III IV
 1.   Махсулот (иш, хизмат) сотишдан тушум   млн.сум             2 077 916,2             2 216 277,1             560 481,1             939 556,7           466 917,0              249 322,3  
   шу жумладан:               
 1.1.    - минерал ўғит сотишдан               1 684 898,5             1 825 768,7             513 717,1             776 230,3           300 730,3              235 090,9  
 1.2.    - кимёвий воситалар сотишдан                  239 856,8                225 297,5               35 068,8             127 318,9             58 605,1                  4 304,8  
 1.3.    - дефолиант                    68 208,8                  78 601,5                 1 024,8                 1 913,0             74 843,8                     819,9  
 1.4.    - биолаборатория хизмати                    12 081,3                  14 079,0                    587,7                 7 077,3               6 226,7                     187,3  
 1.5.    - агрокимёвий хизмат                    53 090,6                  52 637,5                 6 541,7               20 785,5             19 911,9                  5 398,3  
 1.6.    - транспорт хизмати                      5 500,4                    5 821,6                 1 154,5                 2 178,0               1 758,0                     731,1  
 1.7.    - бошқа хизмат турлари                    14 280,0                  14 071,6                 2 386,5                 4 053,7               4 841,3                  2 790,1  
   Етказиб берилган махсулот (иш, хизмат) таннархи   млн.сум             1 714 334,3             1 822 344,6             459 610,4             772 175,9           382 219,2              203 613,2  
 2.1.    -махсулотнинг устамасиз қиймати (минерал ўғитнинг ишлаб чиқариш таннархи)               1 390 283,3             1 496 003,6             421 499,0             637 178,8           244 859,3              192 466,5  
 2.2.    - кимёвий воситаларнинг устамасиз қиймати                  202 812,4                190 106,4               29 494,1             108 005,4             48 989,2                  3 617,7  
 2.3.    - дефолиантларнинг устамасиз қиймати                    58 555,8                  66 315,5                    861,9                 1 608,9             63 155,1                     689,5  
 2.4.    - биолаборатория хизмати                      9 749,6                  11 447,7                    482,0                 5 739,5               5 068,2                     158,0  
 2.5.    - агрокимёвий хизмат                    42 000,7                  42 580,3                 5 415,8               16 451,3             16 191,6                  4 521,5  
 2.6.    - транспорт хизмати                       4 726,0                    931,1                 1 740,9               1 459,0                     594,9  
 2.7.    - бошқа хизмат турлари                    10 932,5                  11 165,2                 1 857,5                 3 191,9               3 955,8                  2 160,0  
 3.   ДАРОМАД  - жами:   млн.сум                369 930,7                399 990,5             100 804,7             166 745,9             84 898,6                47 541,3  
   шу жумладан:               
 3.1   Махсулот сотишдан ва бошқа хизмат турали бўйича ялпи тушум- жами: (сат.030 ф.2)                  363 581,9                393 932,5               99 939,7             165 639,8             83 238,8                45 114,2  
   шу жумладан:               
 3.1.1    - минерал ўғит сотишдан (устама қиймати)                  294 615,2                329 765,1               92 218,1             139 051,5             55 871,0                42 624,5  
 3.1.2.    - кимёвий восита сотишдан (устама қиймати)                    37 044,4                  35 191,1                 5 574,7               19 313,4               9 615,8                     687,1  
 3.1.3.    - дефолиант (устама қиймати)                      9 653,0                  12 286,0                    162,9                    304,1             11 688,7                     130,3  
 3.1.4.    - биолаборатория хизмати (ялпи тушум)                      2 331,6                    2 631,3                    105,8                 1 337,8               1 158,5                       29,3  
 3.1.5.    - агрокимёвий хизматдан (ялпи тушум)                    11 089,9                  10 057,2                 1 125,9                 4 334,2               3 720,3                     876,8  
 3.1.6.    - транспорт хизматидан (ялпи тушум)                      5 500,4                    1 095,6                    223,4                    437,0                  298,9                     136,2  
 3.1.7.    - бошқа хизмат турларидан (ялпи тушум)                      3 347,5                    2 906,4                    529,0                    861,8                  885,5                     630,0  
 3.2    - асосий фаолиятнинг бошқа даромадлари (сат.090 ф.2)                      1 767,0                    2 715,1                    485,6                    484,2                  332,1                  1 413,2  
 3.3    -молиявий даромадлар (сат.110 ф.2)                      4 581,8                    3 342,9                    379,4                    621,8               1 327,7                  1 014,0  
 4.     устама % ( фарқи.+,-)   %             
 4.1.    - минерал ўғит устамаси    21,4% 21,3% 21,3% 21,3% 21,3% 21,3%
 4.2.    - кимёвий восита устамаси    18,0% 19,0% 19,0% 19,0% 19,0% #ДЕЛ/0!
 5.   ХАРАЖАТЛАР - жами   млн.сум                250 298,6                278 212,1               67 508,9             112 477,8             60 839,7                37 385,7  
 5.1   жумладан дар харажатлари - жами:                  233 906,3                264 550,3               63 901,5             106 888,4             57 687,6                36 072,8  
   шундан:               
 5.1.1    - махсулот сотиш харажатлари                  129 508,7                144 301,0               35 451,6               62 222,2             29 759,2                16 868,0  
 5.1.2    - маъмурий харажатлар                    59 754,9                  71 326,5               17 048,7               26 025,3             16 226,4                12 026,1  
 5.1.3    - бошқа операцион харажатлар                    44 642,8                  48 922,7               11 401,3               18 640,8             11 702,0                  7 178,7  
 5.2.    - молиявий харажатлар (сат. 170 ф.2)                    16 392,3                  13 661,8                 3 607,3                 5 589,4               3 152,1                  1 312,9  
 6    Солиқ тўлангунга қадар фойда   млн.сум                113 948,8                120 285,4               33 033,3               53 838,8             23 606,9                10 155,6  
 7   фойда солиғи ва мажбурий ажратмалар   млн.сум                       355,1                       451,6                      81,2                    126,7                  137,4                     106,2  
 8    Ягона солиқ тўлови                  107 417,2                113 350,6               28 418,9               48 269,2             24 058,9                12 603,5  
 9   СОФ ФОЙДА   млн.сум                    6 176,5                    6 528,2                 4 533,2                 5 442,8   -              589,5   -              2 858,4  
 10    Ходимлар  (фарқи +,-)   сони                  12 276,5                  12 198,5               12 082,5               12 404,5             12 315,8                11 985,5  
 10.1   жумладан бошқарув ходимлари (УП)   сони                    1 784,0                    1 795,0                 1 818,0                 1 818,0               1 818,0                  1 818,0  
 11    Иш хақи фонди (ФОТ)   млн.сум                123 326,1                142 855,3               32 157,9               41 599,3             39 412,3                29 685,8  
 12   ўртача ойлик иш ҳақи   минг сум                       837,1                       975,9                    887,2                 1 117,9               1 066,7                     825,6  
 13    Рентабеллик %: соф фойданинг   %             
 13.1    - харажатга нисбати                             2,0                           1,9                        6,0                        4,1   -                  0,7   -                     6,4  
 13.2    - тушумга нисбати                             0,3                           0,3                        0,8                        0,6   -                  0,1   -                     1,1  

 

Бизнес план кўчириб олиш